HPI

Upplev en ny nivå av insikt och motivation hos dina medarbetare för att

skapa förändringar som leder till ett friskare och mer balanserat liv med Hälsoprofil.

Vi erbjuder dig möjligheten att få en detaljerad bild av dina medarbetares hälsa

vilket ger dig investeringsmöjligheter för att kunna hjälpa dem som behöver det mest.

Hälsoprofil är Sveriges ledande tjänst för strategiskt hälsoarbete på arbetsplatsen. Genom vår tvärvetenskapliga metod förankrad i medicin, fysiologi och beteendevetenskap strävar vi efter att motivera medarbetare till livsstilsförändringar och gör det möjligt att observera förändringar på gruppnivå.

Genom att följa upp medarbetare i riskzoner och erbjuda individanpassad uppföljning, ökar vi motivationen för att förbättra livsstilen och främja hälsan.

Genom att kartlägga arbetsplatsen månande och analysera hälsoresultaten över tid med upprepade Hälsoprofiler, kan du enkelt identifiera trender och utvecklingsområden.

Läs mer här… HPI- produktblad