Medicinsk yoga

MediYoga som metod är en kvalitetssäkrad och standardiserad intervention som utvecklats genom forskning sedan 1998. Metoden är effektiv och patientsäker och används idag på 350 vårdenheter i Sverige i syfte att bland annat lindra stressrelaterad ohälsa.

Publicerad forskning på MediYoga visar på minskad stress, oro och ångest, minskad smärta, sänkt blodtryck, ökad livskvalitet, förbättrad sömnkvalitet mm.

Utgångspunkten är ett holistiskt synsätt där deltagaren med regelbunden träning kan förvänta sig bättre hälsa både fysiskt, mentalt och emotionellt.

Kursen vi erbjuder är ca 10 veckor lång och går 4 ggr per år.

Kontakta Leg. Fysioterapeut Gabriella Follin för mer information.