Alkohol och droger

Vill Ni arbeta aktivt med att förebygga alkohol och drogproblem kan vi hjälpa er. Har Du en medarbetare som du oroar dig för, ring oss!

Provtagningar vi erbjuder

Laholmshälsan genomför drogtester i syfte att kartlägga bruk, skadligt bruk och beroende. Om du som chef misstänker att din medarbetare har en drogproblematik beställer du ett drogtest. Kommer din medarbetare till arbetet med misstänkt drogpåverkan, ringer du istället Laholmshälsan för att boka en snabb tid.

  • Drogtest 4 substanser
    Testet innefattar analys av amfetamin, cannabis, kokain samt opiater.
  • Drogtest 5 substanser
    Testet innefattar analys av amfetamin, cannabis, kokain, opiater samt benzodiazepiner.

Till vår hjälp har vi Gunnar Elisson, alkohol- och drogkonsult, med mångårig och gedigen erfarenhet. Kontakt med Gunnar etableras via våra sköterskor.

Missbruk/riskbruk utan allvarliga konsekvenser på jobbet= där målet kan vara både kontrollerat drickande eller total nykterhet – till företagssköterska Jessica Westergren och där används den såkallade 15-metoden.

Så här kan processen se ut:

1.  15-metodens första två steg som bla innehåller en del testning och läkemedelsgenomgång.

2. Bedömning om fortsatt hantering enligt 15-metoden eller överlämning till alkohol/drogterapeut, och då gäller nedan

3. Trepartsmöte mellan Jessica/Gunnar/medarbetaren för överlämning. Gunnar inleder med screening, bedömning allvarlighetsgrad, upplägg/behov av behandlingsprogram.

4. 6-10 samtal med Gunnar– individuellt anpassat, träffas vanligen 1 gång/vecka.

5. Återkoppling till arbetsgivaren (genomgått samtalen, resultat utifrån syftet, ev behov av annan behandlingsinsats). Företagssköterska är med vid detta möte.

6. Uppföljningsmöte med medarbetare en tid efter avslutad behandlingsinsats.

Alkohol- drogkontroll sker kontinuerligt i enlighet med ev kontrakt under hela processen.

Här kan du läsa mer om 15 metoden (klicka här)     

Vet mer gör Företagssköterskor Jessica Westergren och Gabriell Hultin.