Fibrosframkallande damm

Laholmshälsan förstår vikten av att skydda dina anställdas hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Därför erbjuder vi omfattande medicinska kontroller för arbetstagare som utsätts för fibrosframkallande damm, inklusive asbest, kvarts och syntetiska oorganiska fibrer. Genom att följa arbetsmiljöverkets föreskrifter om Medicinska kontroller i arbetslivet (2019:3), genomföra kontroller samt utfärda tjänstgöringsintyg, hjälper vi till att tidigt upptäcka tecken på ohälsa samt förhindra sjukdomar som beror på exponeringen.

Vår hälsokontroll är utformad för att stödja arbetsmiljön och minska risken för sjukdom hos era anställda, den omfattar flera viktiga undersökningar såsom spirometri (lungfunktionsmätning), läkarundersökning, tjänstbarhetsbedömning enligt AFS 2019:3. Medicinsk kontroll och tjänstbarhetsintyg skall utfärdas innan arbetet påbörjas och därefter vart tredje år.

Skapa en säker arbetsmiljö och minska riskerna för sjukdomar bland era anställda. Kontakta oss på Laholmshälsan AB idag för att boka in medicinska kontroll och ta steget mot att skapa en trygg och hälsosam arbetsmiljö för alla.

Läs mer här… Fibrosframkallande damm.