Rehabiliteringskoordinering

Rehabkoordinatorns insats syftar till att säkerställa att medarbetaren får den bedömning och rehabilitering som är mest relevant, för att på så sätt effektivisera sjukskrivningsprocessen och öka chansen för en hållbar återgång i arbete. Med rehabkoordinatorns hjälp får arbetsgivaren stöd i att fullfölja sitt rehabiliteringsansvar.

Läs mer här.