Tobaksavvänjning

Vinsterna med rökstopp är många, både för den enskilda individen och för samhället i stort.

Arbetsgivare får friskare personal och minskad risk för både kort – och långtidssjukfrånvaro. De individuella vinsterna är bland annat minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar och ryggbesvär, men även förbättrad sömn och förbättrad ekonomi. Många klarar att sluta på egen
hand, men forskning visar att endast ett fåtal av dem förblir rökfria efter ett år framåt.

Med professionellt stöd i form av tobaksavvänjning har man ökad chans att bli fri från tobak på lång sikt.

Stödet kan du få genom oss!

Vet mer gör Företagssköterska Gabriell Hultin.

Läs mer här ”Tobaksavvänjning 2023”.