Laholmshälsans digitala mottagning

Laholmshälsans digitala mottagning.

Det ska vara enkelt att få hjälp och stöd från företagshälsovården.

Du som chef kan lägga ärenden till oss via din dator eller mobiltelefon. Vi kommer att skyndsamt besvara ditt ärende antingen i appen eller per telefon/mail. Som chef inom Laholms kommun har du också möjligheten att samtala direkt under vår telefontid vardagar 8.30-9.30.

Använd Laholmshälsans digitala mottagning (klicka här) eller ladda ner appen ”Laholmshälsan” på din mobil eller surfplatta via apple-store eller google-play. Alla användare av denna kontaktväg skall identifiera sig med bank-id.

Säkra meddelanden

Du kan skicka dokument, intyg, personuppgifter och känna dig säker på att sekretess krav och att GDPR är uppfyllt.

Meddelande/ Ärendehantering via app

Chefer kan skicka meddelanden till företagshälsovården, dygnet runt. Du får ange kontakt orsak och vanligen är det ett formulär kopplat till kontakt orsaken som du uppmanas fylla i. Vi läser meddelanden dagligen och du kommer få en notis om att ditt ärende är mottaget och/eller fördelat till någon i personalen på Laholmshälsan. Har du uppmanat en medarbetare att kontakta oss, kan hen även göra det här genom att ange att hen fått godkännande/uppmanats av sin chef att ta kontakt.

Videomöten

Vi erbjuder videomöten som komplement till våra fysiska möten. Vi kan invitera till videomöten med upp till 5 deltagare, där samtliga måste identifiera sig med bank-id.

Drop in- videokonsultation (Endast för Laholms kommun)

Varje vardag mellan 08.30-09.30 har Laholmshälsan drop-in konsultation hos någon av våra medarbetare. Vi uppmanar medarbetare som ålagts uppvisa sjukintyg från första dagens frånvaro att kontakta denna tid för att säkerställa att vi kan tillgängliggöra läkare för bedömning under dagen.