Hälsoundersökning

Laholmshälsan genomför hälsoundersökningar på medarbetare och innehåller följande:

  • Livsstilssamtal/ hälsosamtal kring kost, motion och livsstil, arbetsmiljö.
  • Medicinsk screening med provtagning (p-glukos, Hb, längd, vikt, midjemått BMI, urinprov (protein, glucos), kolesterol (HDL, LDL, kolesterol), puls, blodtryck).
  • Synscreening, fjärrseende.
  • Spirometri eller audiogram.
  • Inför hälsoundersökningen kommer medarbetaren fylla i en webb- enkät.
  • Återkoppling sker till medarbetaren efter samtalet/provtagningen.