Ergonomi

Vår medarbetare Gabriella Follin, leg. fysioterapeut/ergonom/företagsgymnast bistår våra kundföretag med arbetsförmåge- och funktionsbedömningar, arbetsplatsbedömningar, egenträningsprogram, och behandlingsinsatser där det har föregåtts av en arbetsplatsbedömning, samt medicinsk yoga , akupunktur för smärttillstånd och spänningsrelaterade besvär.

Gabriella kan också erbjuda utbildningsinsatser inom ergonomi,  specialanpassade för er arbetsmiljö och ert företags förutsättningar. Mer om utbildningutbudet kan du läsa under Utbildning.