Hälsocoachning

Coachning för en hälsosammare livsstil, med fokus på kost och/eller fysisk aktivitet, med stöd av vår hälsocoach Hanna Schwab, läs mer här- Hälsocoaching .

Hälsocoaching – välj din egen nivå

Small                 Kostrådgivning med tre digitala träffar

Första mötet sker via teams. Inför mötet har du fyllt i ett nulägesformulär som vi utgår ifrån och här pratar vi om vilka förändringar du kan göra och hur du kan tänka. Du får tips och råd kring livsstil, kost och fysisk aktivitet.

Vi har sedan två möten alternativt telefonsamtal, där vi följer upp hur det har gått, både utmaningar och framsteg, samt vilka steg som kan vara rimliga att ta framåt.

Medium           Kostrådgivning med kostplan eller träningsupplägg med 4 digitala träffar

Första mötet sker via teams. Inför mötet har du fyllt i ett nulägesformulär som vi utgår ifrån och här pratar vi om vilka steg som är rimliga att ta, vilka förändringar du kan göra och hur du kan tänka. Du får tips och råd kring livsstil, kost och fysisk aktivitet.

Kost: Utifrån mål och förutsättningar bestämmer vi en plan. Ett verktyg är att exempelvis registrera sin mat i en app (Nutrition Data) under en period. Du får en individuell kostplan i appen som ska fungera som inspiration, tydlighet kring hur ett dagsintag kan se ut just för dig, samt tips på balanserade måltider. Du får även tillgång till hela receptbanken.

Träning: Du kommer att få ett träningsprogram i appen (Nutrition Data) med tydliga filmer på hur du utför varje rörelse. Du registrerar dina genomförda träningstillfällen i appen.

I båda uppläggen ingår coachning, rådgivning och stöd längs vägen genom samtal eller meddelande. Vi kommer att ha avstämning varannan vecka och vid ett tillfälle i månaden sker detta via möte på Teams. Frekvensen kan justeras till tätare kontakt eller dras ut, men antalet är detsamma. Här utgår vi från behovet.

Large                 Kostrådgivning med kostplan och personlig träning online med 7 digitala träffar

Första mötet sker via teams. Inför mötet har du fyllt i ett nulägesformulär som vi utgår ifrån och här pratar vi om vilka förändringar som kan ske. Du får tips och råd kring livsstil, kost och fysisk aktivitet.

Uppläggen är samma som i paketet medium men här ingår både kost och träning. Även här ingår avstämningar varannan vecka via meddelande eller möten digitalt. Frekvensen kan justeras till tätare kontakt eller dras ut, men antalet är detsamma. Här utgår vi från behovet.

Vill du veta mer? Kontakta Laholmhälsan!