Medicinska kontroller och insatser

Visst arbetsinnehåll medför krav på medicinsk uppföljning för att säkra att inte personalens hälsa påverkas. Vi genomför dessa lagstadgade medicinska kontroller, liksom de hälsoundersökningar som vi tillsammans med arbetsgivaren kommer överens om.  Visar undersökningen behov av uppföljning kan vi erbjuda det. Vi utfärdar behövliga intyg.

En del arbetsgivare väljer att erbjuda sina nyanställda att genomgå sk nyanställningsundersökning för att säkra att arbetet inte kommer innebära risker för den honom/henne, samtidigt som han/hon uppmärksammas på hur de ska kunna påverka sin hälsa positivt.

Vi genomför  hörselkontroller liksom vi erbjuder en bred vaccinationsverksamhet.

Våra företagssköterskor har mottagning såväl i Laholmshälsan lokaler liksom ute i företagens lokaler enligt särskilda avtal.

Du kan som kund alltid använda oss för medicinsk konsultation, särskilt när frågeställningarna är relaterade till medarbetarens arbetsinnehåll och miljö. Vi konsulterar vid behov Yrkesmedicin och andra specialister.

Vet mer gör Företagssköterska Företagssköterska Viveca Poulsen, 0430-787 85 eller Företagssköterska Peggy Lindö, 0430-78783