Utbildning

Vi erbjuder utbildning inom såväl arbetsmiljö som hälsoområdet, bla

 • Bättre arbetsmiljö
 • Ergonomi
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö (klicka här)
 • Fysisk/ergonomisk arbetsmiljö
 • Hjärt- och lungräddning
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Kommunikation
 • Det goda samtalet om svåra saker
 • Kränkande särbehandling
 • Rök/kost/motion
 • Hälsa- en resurs att utveckla
 • Konflikthantering och utbildning (klicka här)
 • Riskbruk/Alkohol och droger
 • Samarit
 • Rehabilitering
 • Stress
 • Organisatorisk hälsa
 • eller annat på intitiativ av våra kundföretag inom vårt kompetensområde.

Utbildningen kan erbjudas på plats på Laholmshälsan för grupper upp till 8-10 personer. Prata med den som är kundansvarig för ditt företag/verksamhet och de leder dig till rätt person för den fortsatta planeringen.